Anunțuri|

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie HG nr. 1073/2021 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie,

Ajutor pentru încălzire pe perioada 01.11.2021-31.03.2022 și supliment pentru energie pe întreaga perioadă a anului.

Formularele pot fi ridicate:

  • de la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni

Ajutoarele pentru încălzire și suplimentul pentru energie se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure. Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Listă bunuri 2021

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței, în funcție de sistemul de încălzire utilizat prin raportare la venituri, este:

  1. Între 25 lei – 250 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale;
  2. Între 50 lei – 500 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie electrică;
  3. Între 32 lei – 320 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței combustibili solizi și/sau petrolieri;
  4. Procent cuprins între 10-100% din valoarea consumului lunar pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică în sistem centralizat.

Cuantumul suplimentului pentru energie, în funcție de sistemul de încălzire utilizat prin raportare la venituri, este:

  1. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
  2. 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
  3. 10lei/lună pentru consumul de energie termică;
  4. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri

Model completare cerere-declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire, accesați:
https://youtu.be/8ipNhYQPuMQ
https://youtu.be/nxor3JgIQwU

 Precizare 

Actele necesare sunt obligatorii, neprezentarea unuia dintre acestea conducând la imposibilitatea stabilirii dreptului cuvenit.

Pentru documentele care trebuie prezentate în copii, rugăm solicitanții să pregătească copii ale acestora deoarece în zonă nu există posibilitatea de copiere a documentelor.

Cererile se depun începând cu data de 04.11.2021: fie personal la sediul Primăriei comunei Tărlungeni în timpul programului de lucru cu publicul: luni si joi  între orele 08:30-14:00 fie pe email asistenta.tarlungeni@yahoo.com

Distribuirea și preluarea documentelor se va face cu respectarea tuturor regulilor impuse de autorități în această perioadă și luarea măsurilor necesare în scopul protecției, securității și sănătății beneficiarilor și angajaților.

 Cerere format editabil

Comments are closed.

Close Search Window