Primăria Comunei Tărlungeni notifică despre achiziționarea lucrărilor de înlocuire acoperiș și reparații împrejmuire grădiniță sat Purcăreni

Informații despre autoritatea contractantă
Autoritatea Contractantă COMUNA TĂRLUNGENI
Cod de indentitate fiscală 4777140
Adresa str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, jud. Brașov, cod poștal 507220
Telefon 0268.365.373
Fax 0268.365.072
email primaria.tarlungeni@yahoo.com
Detalii despre achiziție
Modalitatea de desfășurare offline
Obiectul achiziției și cantitate Lucrari de înlocuire acoperiș și reparații împrejmuire grădiniță sat Purcăreni
Valoarea achiziției 37.681,48* LEI
Cod CPV 45261210-9 Lucrari la invelitoarea acoperisului (Rev.2)
Tip contract Lucrări
Data finalizare achiziție 12 octombrie 2015
Tip document justificativ Comandă
Informații despre ofertant
Nume SC Blach Dom Montaj SRL
Adresa str. Principală nr. 881, sat Tărlungeni, com. Tărlungeni, cod poștal 507220
Telefon 0740157324
email ticusanadrian@yahoo.com
website www.blachdommontaj.ro
*) Prețul este exprimat în lei și nu include TVA