Interes public|

Astăzi 18.06.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui KAJCSA MIHALY în
vârstă de 31 ani, cu domiciliul în corn. Tărlungeni,  judeţul Braşov, şi a drei BALINT SZERENA în vârstă de 28 ani cu domiciliul în com.Tărlungeni, judeţul Braşov.
În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil,
orice persoană poate face opoziţie la căsătorie,dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite.
Opoziţia la căsătorie,se va face numai în scris , cu arătarea dovezilor pe care se
intemeiează în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Comments are closed.

Close Search Window